Hanke

Uudenmaan kiertotalouslaakso

Uudenmaan kiertotalouslaakson muotoa hahmotellaan nyt käynnissä olevan esiselvityshankkeen avulla. Varsinaista Uudenmaan kiertotalouslaaksoa lähdetään rakentamaan yhteisvoimin vuodesta 2022!

Esiselvityshanke
Esiselvityshankkeen avulla luodaan myös kuvaa kiertotaloudesta Uudellamaalla nyt ja tulevaisuudessa. Mitkä ovat Uudenmaan vahvuudet kiertotalouden saralla, miten kiertotaloutta mitataan alueellisesti ja millä kiertotalouden osa-alueilla on hyödyntämätöntä potentiaalia? Näihin kysymyksiin haemme vastausta haastattelemalla keskeisiä toimijoita eri sektoreilta ja analysoimalla keräämäämme aineistoa. Tutkimusten tuloksia hyödynnämme Uudenmaan kiertotalouslaakson suunnittelussa.

Esiselvityshanke tuo yhteen kiertotalouden toimijat Uudellamaalla ja sitouttaa toimijat yhteistyöhön tulevaa varten. Järjestämme hankkeen aikana kolme työpajaa, joissa

  • Kirkastamme Uudenmaan kiertotalouslaakson visiota ja missiota
  • Määrittelemme ratkaistavia ongelmia
  • Luomme tiekartan tulevaa varten

Jatkohanke
Jatkohanke tuottaa Uudellemaalle uutta yhteistyöhön pohjautuvaa kiertotaloustoimintaa, tekee jo käynnissä olevan kiertotalouden tekemisen ja kehityksen näkyväksi, ja nostaa Uudenmaan maakunnan kiertotalouden mallialueeksi.

Mitä hankkeen taustalla on?

Kiertotaloudella on keskeinen rooli polulla kohti alhaisempia kasvihuonekaasupäästöjä ja luontokadon hillitsemistä. Kiertotalouden edistäminen on EU:n, Suomen ja siten yritysten, maakuntien ja kuntien agendalla. Uusimaa on erinomainen alue kiertotaloustoiminnan laajamittaiseen kehittämiseen merkittävien materiaalivirtojen ja laajan toimijakirjon ansiosta. Haasteena on kuitenkin yhteistyön puute: kiertotalouden edistäminen vaatii uudenlaista ajattelua ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tähän haasteeseen vastaamme rakentamalla Uudenmaan kiertotalouslaaksoa!

Ketkä Uudenmaan kiertotalouslaaksoa rakentavat?

Hanketta koordinoi Green Net Finland ry, ja toteutuksessa mukana ovat CLIC Innovation Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, sekä Uudenmaan liitto. Hankkeeseen osallistuu työpajojen ja muun yhteistyön kautta Uudenmaan alueen kuntia, yrityksiä, kehitysyhtiöitä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Teemme yhteistyötä mm. Vantaan kaupungin, Helsingin kiertotalousklusterin, Circular Economy Goes East and West-hankkeen ja KUUMA-seudun kanssa.

Budjetti: 225 118€

Kesto: 1.4.2021-31.11.2021

Rahoitus:

Uudenmaan liitto, PKS-kaupungit (Helsinki ja Vantaa), KUUMA-seutu

Valikko