Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Green Net Finland ry
Helsinki, verkkosivut www.gnf.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Joonas Raaska
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki

Rekisterin nimi
Kiertotalouslaakso esiselvityshankkeen hallinnoinnin rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä ylläpidetään Kiertotalouslaakso esiselvityshankkeen henkilöiden yhteystietoja yhteydenpitoa varten sekä hankkeessa mukana olevien yritysten/toimijoiden muita henkilötietoja sekä hankkeen hallinnoinnin kannalta tarpeellisia tietoja hankkeen toimesta tapahtuvaa hankkeen hallinnointia varten.

Rekisterin tietosisältö Kustakin henkilöstä (yrityksen edustaja)

  • Organisaatio
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet
Hankekoordinaattorin/ hankkeen edustajan tallentamat tiedot.
joonas.raaska@gnf.fi

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Rekisterinpitäjänä toimiva hankkeen edustaja saattaa luovuttaa tietoja hankkeen hallinnointiin liittyen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Kts. edellinen kohta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalista aineistoa ei ole.

Tarkastusoikeus
Tiedot voi myös tarkistaa ottamalla ensijaisesti yhteyttä hankkeen edustajaan.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Kts. edellinen kohta.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilö voi kieltää hankkeen toimijoita lähettämästä hänelle sähköisiä markkinointiviestejä ja pyytämällä hankkeen edustajaa lisäämän kiellon.

Valikko