Uudenmaan kiertotalouslaakso keskittyy yrityksiin

Yritysten liiketoimintamahdollisuudet tulevat olemaan tulevan Uudenmaan kiertotalouslaakson ytimessä. Kiertotalouslaakson painopisteet ja suunta ovat hahmottuneet yhteisissä työpajoissa ja haastatteluissa.

Uudenmaan kiertotalouslaakson toiminta-ajatusta on tähän mennessä haarukoitu sekä kyselyssä että useissa työpajoissa. Työpajoihin on osallistunut kymmenien yritysten edustajia, jotka ovat päässeet määrittelemään kehittämisalueita, priorisoimaan niitä ja rakentamaan tiekarttaa tulevalle jatkokehittämiselle.

“Kiertotalouden mahdollisuudet kiinnostavat yrityksiä ja kiertotalouteen halutaan painostaa. On hienoa, että tahtoa on. Haluamme nostaa Uudenmaan ja Suomen kiertotalouden kärkimaaksi maailmassa, ja siihen vaaditaan täysin uudenlaista ja ennakkoluulotonta yhteistyötä yritysten välillä”, Uudenmaan kiertotalouslaakson esiselvityshankkeen projektipäällikkö Joonas Raaska Green Net Finlandista sanoo.

Rakentamisesta löytyy volyymiä

Erityisesti rakentamisen kiertotalouden teemat ovat nousseet kiertotalouslaakson selvitysvaiheessa vahvasti esiin. Raaskan mukaan rakennusalan yritykset ovat liikkeellä hyvästä syystä, sillä toimialalla kiertotalous on näkyvästi tapetilla.

“Rakennusalalla rakennusjätteiden määrät ovat isoja, ja materiaalien kierrättäminen ja uudelleenkäyttö tuo äkkiä isot säästöt. Myös maamassojen uudelleenkäytöstä ja kuljetusten vähentämisestä löytyy paljon mahdollisuuksia”, Raaska kertoo.

Motiva Oy:ssä rakentamisen kiertotalouden kysymykset ovat tuttuja, sillä yrityksen asiantuntijat ovat olleet mukana useissa rakentamiseen ja purkamiseen liittyvissä kiertotaloushankkeissa eri puolilla Suomea. Motivan Paula Eskola osallistui kaikkiin Uudenmaan kiertotalouslaakson työpajoihin.

“Kävimme työpajoissa hyviä keskusteluja, joissa tuli esiin myös konkreettisia ajatuksia toteutuksista. Pääsimme työpajoissa tuomaan esiin ideoitamme, millaista yhteistyötä voisimme tulevassa hankkeessa tehdä”, Motivassa muun muassa kiertotaloudesta ja teollisista symbiooseista vastaava johtava asiantuntija Eskola sanoo.

Rakentamisen toimiala tulee olemaan vahvasti mukana, kun uusmaalaista ja suomalaista kiertotaloutta eteenpäin vievä Uudenmaan kiertotalouslaakso -hanke käynnistyy.

“Myös muovit ja tekstiilit tulevat olemaan mukana. Olemme avoimia muillekin aloille, joiden tarpeita on tekemässämme kyselytutkimuksessa noussut esiin”, Raaska sanoo.

Vahva alueellinen yhteistyö hyödyttää laajasti yrityksiä, kuntia ja muita toimijoita

Uudenmaan kiertotalouslaaksossa tullaan esiselvitysvaiheen perusteella keskittymään erityisesti pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseen ja kehittämiseen. Tähtäimessä on myös aivan uuden kiertotalouteen liittyvän liiketoiminnan synnyttäminen.

“Tavoitteemme on, että uutta kiertotaloustoimintaa syntyy. Kiertotalouslaakso tukee toimintaa ja tarjoaa asiantuntija-apua ja verkostoja mukana oleville yrityksille. Konkreettisten pilottien avulla saamme alkuun kiinnostavia, uutta luovia ja yritysten liiketoimintaa vauhdittavia avauksia. Myös kuntien kannattaa olla kiertotalouslaakson suhteen kuulolla”, Raaska sanoo.

Motivan Eskola toivoo, että digitaaliset ratkaisut ja datan hyödyntäminen olisivat kiertotalouslaaksossa mukana. Datan jakaminen on tärkeää, kun puhutaan erilaisten sivuvirtojen ja materiaalien hyötykäytöstä.

“Materiaalien tarjoajat ja tarvitsijat eivät tällä hetkellä kohtaa. Yksittäisiä digitaalisia ratkaisuja on, mutta haaste on, että data ei liiku järjestelmien välillä. Laajemman alustan rakentaminen palvelisi rakentamisen lisäksi myös muilla toimialoilla”, Eskola sanoo.

Miksi alueellista kiertotalousyhteistyötä?

VTT:n haastattelemat yritysten, kuntien ja kehitysyhtiöiden asiantuntijat löysivät monia hyötyjä yhteistyöstä kiertotalouden ympärillä:

  • Syntyy uutta tietoa
  • Hyödynnetään parhaat käytännöt ja osaaminen, myös ulkomailta ja eri toimialoilta
  • Verkostoituminen ja tiedon liikkuminen – toimijat täydentävät toisiaan, kokonaisvaltainen ajattelu
  • Tunnistetaan sivuvirrat ja hyödynnetään toisten toimijoiden virtoja
  • Resurssitehokkuus: hyödynnetään yhteisiä resursseja, vältetään päällekkäisyyksiä
  • Mahdollisuus synnyttää uutta liiketoimintaa yrityksissä ja yritysten yhteistyönä
  • Ison mittakaavan hankkeet ovat vaikuttavampia – isompi markkinavoima ja suuremmat, skaalautuvat projektit
  • Syntyy yhteisiä kiertotalouden kokeilualustoja
  • Lisää näkyvyyttä ja vetovoimaa, mikä houkuttelee investointeja ja osaamista
  • Saavutetaan vastuullisuustavoitteet ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä

——-

Uudenmaan kiertotalouslaakson toimintaa ja painopisteitä on suunniteltu esiselvityshankkeessa huhtikuusta marraskuulle 2021. Jatkossa Uudenmaan kiertotalouslaakso tuo Uudellemaalle uutta yhteistyöhön pohjautuvaa kiertotaloustoimintaa, tekee jo käynnissä olevan kiertotalouden tekemisen ja kehityksen näkyväksi ja nostaa Uudenmaan maakunnan kiertotalouden mallialueeksi.

Edellinen artikkeli
Kestävä kiertotalous on osa hiilineutraali Uusimaa 2035 tavoitteen toteutumista
Seuraava artikkeli
Kiertotalouden seudullinen mittaaminen on tärkeää mutta haastavaa
Valikko